Säännöt - Rules

Viikkokisojen säännöt - pelitapana King of the beach

Kuinka osallistun?

Turku beach volleyn järjestämiin viikkokisoihin saa osallistua kuka tahansa yli 15-vuotias tekemällä käyttäjätunnukset seuran verkkosivuille ja ilmoittautumalla viikkokisatapahtumaan. Ensimmäinen osallistumiskerta on maksuton, seuraavilla kerroilla osallistumisen edellytyksenä on seuran jäsenmaksun maksaminen (kts. https://www.turkubeachvolley.fi/contact). 

Kenen kanssa pelaan?

Viikkokisat pelataan "King of the beach" -formaatilla. Osallistujat jaetaan 4 pelaajan lohkoon rankingpisteiden perusteella. Jokainen lohko pelaa 3 erää, jokainen erä pelataan eri parin kanssa. Parit muodostetaan lohkon pelaajien rankingpisteiden pohjalta - se kenellä on lohkossa eniten rankingpisteitä on lohkon Pelaaja 1, se kenellä toiseksi eniten on Pelaaja 2, jne. Oman lohkon ja sen pelaajat näkee seuran sivuilta pelipäivänä 16.00 alkaen sekä lomakkeelta, jonka seuran viikkokisavastaava laittaa valmiiksi pelipaikalle noin puoli tuntia ennen pelien alkua. Jokaisen pelaajan on kuitattava paikallaolonsa listaan hyvissä ajoin (vähintään 10 minuuttia) ennen oman lohkon pelien alkua. Ole siis ajoissa paikalla.

Villit kortit

Jos olet pelannut kuluvana tai edellisenä kesänä virallisissa biitsiturnauksissa ja sinulla on lentopalloliiton rankingpisteitä tai jos sinulla on muita saavutuksia virallisista beach volley turnauksista tai jos olet pelannut muun seuran järjestämissä viikkokisoissa ja sinulla on niissä rankingpisteitä ja haluat anoa villiä korttia TBV:n viikkokisoihin, ota yhteyttä viikkokisavastaavaan. TBV:n hallitus päättää mahdollisista villeistä korteista näihin tietoihin perustuen. Päätöksen perusteita ei julkaista eikä päätöksestä voi valittaa.

Miten pisteet merkitään?

Erät pelataan järjestyksessä 1&4vs2&3, 1&3vs2&4, 1&2vs3&4. Jokaisen erän jälkeen lohkon 1. rankattu pelaaja merkitsee ylös eräpisteet, aina omat pisteet ensin (esim. 21-19, 21-17, 18-21. Tässä esimerkissä parit 1&4 ja 1&3 ovat voittaneet eränsä ja pari 1&2 on hävinnyt eränsä). Pisteet merkitään samalle lomakkeelle, johon on kuitattu oma paikallaolo.

Kuinka ranking muodostuu?

Kun kaikki lohkon pelit on pelattu, lohkon 1. rankattu pelaaja syöttää tulokset seuran verkkosivuille, joka päivittää uudet tulokset rankinglistaan automaattisesti. Pelaajien henkilökohtaiset rankingpisteet muodostuvat lohkon peruspisteistä (esim. lohko 1 peruspisteet: P1 20, P2 19.5, P3 19, P4 18.5, lohko 2: P1 19, P2 18.5, P3 18, P4 17.5) ja kolmen erän yhteenlasketuista eräpisteiden erotuksista, joka kerrotaan kertoimella 0.05 ja lisätään peruspisteisiin (ylemmässä pisteidenmerkintäesimerkissä P1 on saanut ensimmäisessä erässä +2, toisessa erässä +4 ja kolmannessa erässä -3, yhteensä +3. Hän voittaa lohkonsa. Jos kyseessä on ollut esimerkiksi lohko 2, hänen kokonaisrankingpisteensä tältä kerralta on 19.15). Eräpisteiden erotus voi myös jäädä miinukselle (ylemmässä esimerkissä P2 saa yhteensä -3 ja hänen rankingpisteensä lohkosta 2 on 17.35).

Rankingtaulukkoon lasketaan 2 edellisen pelikerran rankingpisteet. Rankingtaulukko päivittyy automaattisesti kun viikkokisojen kaikkien lohkojen tulokset on syötetty.

Jos lohkoja on vähemmän kuin 3 miehissä tai 2 naisissa, rankingpisteitä ei jaeta.

Pelisäännöt

Miesten lohkot 1&2 sekä naisten lohko 1 pelataan FIVB:n virallisilla beach volley -säännöillä. Muut lohkot pelataan virallisilla säännöillä seuraavin poikkeuksin:

 • Ensimmäinen kosketus sekä se kosketus, jolla pallo toimitetaan verkon yli oltava "kovia". Koviksi kosketuksiksi lasketaan mm. hihalyönti, "pokey", nyrkillä lyönti ja jalalla potkaiseminen. Koviksi lyönneiksi ei lasketa mm. sormikosketusta, "peippiä" eli pallon työntämistä sormilla tai alakautta sormilla tapahtuvaa kosketusta.
 • Sormipassin puhtautta ei tulkita, mikäli passaava pelaaja ei ole liikkeessä. Jos passaava pelaaja on liikkeessä, sormipassi tulkitaan virheeksi vaikka se olisi virallisten sääntöjen puitteissa puhdas.
 • Puolustuspalloissa sallitaan kämmenellä lyöminen, jos kosketus tapahtuu enimmäkseen kämmenellä eikä sormilla (ts. mikäli kosketuksesta kuuluu "läsähdys").

Viralliset säännöt löytyvät täältä: http://www.fivb.org/EN/Refereeing-Rules/RulesOfTheGame_BVB.asp

Muita pelisääntöjä

 • Pari, jossa pelaa lohkon 1. rankattu, ei saa valita ottaako pallon vai puolen.
 • Puolia vaihdetaan 7 pelatun pisteen välein.

Yleisiä sääntöjä

 • Pelit alkavat seuraavin kellonajoin (jollei toisin ilmoiteta): Miesten lohkot 1-3 ja naisten lohkot 1-3 18.15-19.15. Miesten lohkot 4-6 ja loput naisten lohkot 19.15-20.15. Loput miesten lohkot 20.15.
 • Paikalla on oltava vähintään 10 minuuttia ennen pelien alkua. Jos pelaaja ei ole kuitannut itseään paikallaolevaksi tähän mennessä, viikkokisavastaava poistaa hänet kyseisen kerran listalta ja rankingissa pelaajasta seuraava nousee hänen tilalleen.
 • Jokaisen lohkon KAIKKI PELAAJAT ovat velvollisia kunnostamaan kentät omia pelejään varten ennen jokaista erää.
 • Kaikki seuran järjestämät tapahtumat ovat savuttomia. Tupakointi pelialueella (hiekka) on ehdottomasti kielletty.
 • Jos kentillä on tilaa, kisojen jälkeen saa jäädä pelaamaan omia pelejä ja sideouttia. Pelaamattomat viikkokisalohkot ovat kuitenkin luonnollisesti etusijalla kenttien käytössä.

Haluamme muistuttaa lisäksi, että kaikki seuran tapahtumat ovat talkoovoimin järjestettyjä. Tule mukaan hyvässä hengessä, tarkoituksena on ennen kaikkea pitää hauskaa yhdessä biitsin merkeissä! :)


Weekly game rules - king of the beach format

How do I get to play?

Turku Beach Volley's weekly games are open to anyone over 15 years of age. Register yourself as a user at club's web site and sign in to the weekly game event. The first event you participate is free, to enter further events club membership fee must be payed (instructions here: https://www.turkubeachvolley.fi/contact).

Who do I play with?

Weekly games are played using the "King of the beach" format. Groups of 4 players are formed from the players signed in for the event, based on the standings in the ranking table. Each group plays 3 sets, each set with different partner. Partners are determined by the individual ranking points - the player with the most ranking points in the group is Player 1, player with the second most points is Player 2, and so forth. You can see which group you belong to and who are the players in that group from the club web site on game day starting from 4pm and from the player form at the courts about half an hour before event starts. Every player must check their name on the player form to confirm their being present at least 10 minutes before their group is scheduled to start. Please, be on time.

Wild card policy

If you have played in official beach volley tournaments on the current or previous summer and you have ranking points accredited by the finnish volleyball association or you have other merits from official beach volley tournaments or if you have played in weekly games organized by other clubs and you have ranking points in those clubs, you can apply for a wild card. In these cases, reach out to the weekly games contact person. TBV board makes rulings on wild cards based on this information. The decisions are final, basis for the decisions will not be published and no appeals can be made.

How to mark scores?

The sets are played in the following order: P1&P4vsP2&P3, P1&P3vsP2&P4, P1&P2vsP3&P4. After each set, the 1. ranked player in the group marks the scores of that set, always marking his/her own score first (i.e 21-19, 21-17, 18-21. Here P1&P4 and P1&P3 have won their sets and P1&P2 lost theirs). The scores are marked on the same form to which being present is confirmed before game start.

How is the ranking calculated?

Once the group has played all 3 sets the 1. ranked player in the group fills in the scores to the event page on the club web site. The web site updates the ranking table automatically. The individual ranking points are calculated adding to the group base points (i.e group 1: P1 20, P2 19.5, P3 19, P4 18.5, group 2: P1 19, P2 18.5, P3 18, P4 17.5) the sum of combined separation in the set points multiplied by 0,05 (in the previous example, P1 socred +2 in the first set, +4 in the second set and -3 in the last set, sum of combined separation is +3 and he/she wins the group. If he/she has been playing for example in group 2, his/her total ranking points from this event would be 19.15.) The combined separation can also be negative (in the previous example, P2 gets a combined separation of -3 and his/her total ranking points from the group 2 would be 17.35).

The ranking table standings are formed from individual total ranking points of 2 previous events and will be automatically updated once all the scores of the event have been submitted.

Ranking points are only given if at least the minimum amount of groups (3 for men or 2 for women) is met.

Rules of the game

The groups 1&2 for men and the group 1 for ladies follow the official rules of beach volley according to FIVB. All other groups follow the official rules with the following exceptions:

 • The first touch and the touch that delivers the ball over the net can not be "soft". Touches that are not soft include (but are not limited to) underhand passing, "pokey", hitting the ball with nuckles or kicking the ball. Soft touches include (but are not limited to) overhand setting, pushing the ball with fingers or underhand passing using fingers.
 • Overhand setting is never called a fault if the player setting is stationary. If the player setting overhand is in motion, the touch is always called a fault - even if it would not be a faulty touch according to the official rules.
 • When defending, players are allowed to play ball with their palm if the touch is mostly palm and not fingers (that is, if the touch makes a clear smacking sound).

The official rules can be found here: http://www.fivb.org/EN/Refereeing-Rules/RulesOfTheGame_BVB.asp

Other rules concerning playing

 • When deciding who starts serving and who goes to which side of the court, the pair without the 1. ranked player of the group gets to decide first.
 • Sides are changed after each 7 points played.

General rules

 • The group games start at following times (unless changes are communicated): men's groups 1-3 and ladies' groups 1-3 6.15pm-7.15pm. Men's groups 4-6 and all remaining ladies' groups 7.15pm-8.15pm. All remaining men's groups 8.15pm.
 • All players must be present at least 10 minutes before their games start. If a player hasn't confirmed being present until then, they will be removed from the list and will be replaced with the player next to them in the ranking table.
 • ALL PLAYERS of each group are responsible for the maintenance of the court they are about to start playing.
 • All events by Turku Beach Volley are non-smoking. Smoking in the playing area (sand) is strictly forbidden.
 • If there is courts available after the games, everyone is welcome to continue playing their own games and sideout together. Naturally, unfinished weekly game groups have priority to the courts.

We would like to remind everyone that all the events by Turku Beach Volley are organized by volunteers. Come with good spirit, the name of the game is to have fun together! :)